อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่

อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่
(แบบบาร์ยกตัว-ดันข้อ)

ขนาด 70x100x100 ซม

Category:

รายละเอียด

อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่
(แบบบาร์ยกตัว-ดันข้อ)

ขนาด 70x100x100 ซม