อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่

อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่
(แบบบาร์ยกตัวคู่)

ขนาด 70x160x120 ซม

Category:

รายละเอียด

อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่
(แบบบาร์ยกตัวคู่)

ขนาด 70x160x120 ซม