ปลาวาฬ

กว้าง 0.3 m สูง 0.5 m

รายละเอียด

กว้าง 0.3 m สูง 0.5 m