ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ไฟเบอร์กลาส)

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ไฟเบอร์กลาส) ขนาด 0.75 เมตร

รายละเอียด

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ไฟเบอร์กลาส) ขนาด 0.75 เมตร