ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ No.3

พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร

รายละเอียด

พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร