ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ No.22

พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.85 x 1.45 เมตร

รายละเอียด

พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.85 x 1.45 เมตร