ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ No.19

พระบรม ฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20 x 0.90 เมตร

รายละเอียด

พระบรม ฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20 x 0.90 เมตร