ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ No.16

พระบรม ฉายาลักษณ์ ขนาด 0.75 x 1.20 เมตร

รายละเอียด

พระบรม ฉายาลักษณ์ ขนาด 0.90 x 1.40 เมตร