ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

รายละเอียด

ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา