แสดง 3 รายการ

ตราสัญลักษณ์ ขนาด 0.75 เมตร

ตราสัญลักษณ์ ขนาด 0.75 เมตร

ขนาดความสูง 0.75 เมตร ความกว้าง 0.60 เมตร

ตราสัญลักษณ์ขนาดอื่นๆ

ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 0.45 ม. x สูง 0.60 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 0.60 ม. x สูง 0.75 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 0.75 ม. x สูง 1.0 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 1.10 ม. x สูง 1.5 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 1.35 ม. x สูง 1.80 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 1.75. x สูง 2.30 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 2.25 ม. x สูง 3.00 ม.

ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1 เมตร

ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1 เมตร
ขนาดความสูง 1.0 เมตร ความกว้าง 0.77 เมตร

ตราสัญลักษณ์ขนาดอื่นๆ

ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 0.45 ม. x สูง 0.60 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 0.60 ม. x สูง 0.75 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 0.75 ม. x สูง 1.0 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 1.10 ม. x สูง 1.5 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 1.35 ม. x สูง 1.80 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 1.75. x สูง 2.30 ม.
ตรา วปร.ราชาภิเษก ขนาดกว้าง 2.25 ม. x สูง 3.00 ม.