แสดง 4 รายการ

ถังขยะแบบฝาเรียบ มีล้อ

ถังขยะขนาด​ 120 ลิตร กับ 240 ลิตร มีฝามีช่องทิ้ง และฝาเรียบ

ขนาด

สูง 1070 มิลลิเมตร

กว้าง 580 มิลลิเมตร

ลึก 716 มิลลิเมตร

ล้อ 200 มิลลิเมตร